Instalacja fotowoltaiczna a uzgodnienia PPOŻ i bezpieczeństwo pożarowe